GREJANJE

Pelet

Kako sam naziv kaže, grejanje na pelet kao gorivo koristi pelet koji je zapravo čvrsto gorivo nastalo tehnološkim procesom mlevenja, sušenja i presovanja drveta ili nekog drugog “bio” materijala. Najčešće je u upotrebi drveni pelet i verovali ili ne, on sagorevanjem odaje više toplote nego cepanica od istog drveta od koga je i pelet napravljen.

kotao pelet i bojler